ALUMNES NOUS

Escola Municipal de Música i Dansa

La preinscripció d’alumnes nous de l’escola pel curs 2022-2023, es durà a terme online a través dels següents enllaços:

 

Preinscripció 2022-2023 ALUMNES NOUS - MÚSICA

Preinscripció 2022-2023 ALUMNES NOUS - DANSA 

 

Podeu consultar les etapes educatives que oferim, a Oferta educativa, així com, els horaris dels grups i les seves tarifes, a Informació curs.

 
PERÍODE ORDINARI

 

El període ordinari de la preinscripció pel curs 2022-2023 es durà a terme del 16 al 29 de maig del 2022.  

 

Durant aquest període, per ordenar les sol·licituds d’admissió i gestionar les places ofertades, quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta, les sol·licituds s’ordenaran d’acord amb la suma de puntuació dels criteris de prioritat. En cas d’empat, l’ordenació de les sol·licituds es resoldrà mitjançant un sorteig públic que es farà a la secretaria de l'Escola. Els criteris de prioritat són els següents:      

 

 

Criteri  de prioritat                                          Documentació a aportar                                Puntuació

 

Residir a Sant Andreu                                Certificat del Padró Municipal                     30 punts

 

Tenir germans al centre                             Llibre de família                                            10 punts

 

Lloc de treball a Sant Andreu                   Certificat de l’empresa                                 10 punts

 

 

IMPORTANT: Cal enviar la documentació acreditativa dels criteris de prioritat per demostrar la seva veracitat a emmdsab@sabarca.cat. Qualsevol criteri que no s’acrediti durant el període de preinscripció no es considerarà a l’efecte del barem.

 

Els alumnes admesos tindran 15 dies per formalitzar la matrícula. En cas contrari no es mantindrà la reserva de plaça.  

 

 

PERÍODE POSTERIOR A L’ORDINARI

 

Les preinscripcions rebudes en dates posteriors al 29 de maig del 2022 (període posterior a l’ordinari) s’aniran assignant segons les places vacants que hi hagin en cada moment i per rigorós ordre d’entrada. En cas que no hi hagi  plaça disponible passaran a formar part de la llista d’espera. 

 

Es recomana que, en cas que no hi hagi plaça en el grup o instrument que esteu interessats, feu la preinscripció igualment, i entreu a formar part de la llista d’espera de l’escola, ja que, el nombre de places es pot veure modificat en qualsevol moment, depenent de les baixes o modificacions dels alumnes actuals.

 

Per a concertar cita prèvia o resoldre qualsevol aclariment, ens podeu contactar a: