ALUMNES NOUS

Escola Municipal de Música i Dansa

La preinscripció d’alumnes nous de l’escola pel curs 2021-2022, es durà a terme online a través dels següents enllaços:

 

Preinscripció 2021-2022 ALUMNES NOUS - MÚSICA

Preinscripció 2021-2022 ALUMNES NOUS - DANSA 

 

Podeu consultar les etapes educatives que oferim, a Oferta educativa, així com, els horaris dels grups i les seves tarifes, a Informació curs.

 
PERÍODE ORDINARI

 

El període ordinari de la preinscripció pel curs 2021-2022 es durà a terme del 10 al 25 de maig del 2021.  

 

Durant aquest període, per ordenar les sol·licituds d’admissió i gestionar les places ofertades, quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta, les sol·licituds s’ordenaran d’acord amb la suma de puntuació dels criteris de prioritat. En cas d’empat, l’ordenació de les sol·licituds es resoldrà mitjançant un sorteig públic que es farà a la secretaria de l'Escola. Els criteris de prioritat són els següents:      

 

 

Criteri  de prioritat                                          Documentació a aportar                                Puntuació

 

Residir a Sant Andreu                                Certificat del Padró Municipal                     30 punts

 

Tenir germans al centre                             Llibre de família                                            10 punts

 

Lloc de treball a Sant Andreu                   Certificat de l’empresa                                 10 punts

 

 

IMPORTANT: Cal enviar la documentació acreditativa dels criteris de prioritat per demostrar la seva veracitat a emmdsab@sabarca.cat. Qualsevol criteri que no s’acrediti durant el període de preinscripció no es considerarà a l’efecte del barem.

 

 

 

PERÍODE POSTERIOR A L’ORDINARI

 

Les preinscripcions rebudes en dates posteriors al 25 de maig del 2021 (període posterior a l’ordinari) passaran a formar part de la llista d’espera que s’atendrà per rigorós ordre d’entrada. Les sol·licituds s’aniran assignant segons les places vacants que hi hagin. 

 

Es recomana que, en cas que no hi hagi plaça en el grup o instrument que esteu interessats, feu la preinscripció igualment, i entreu a formar part de la llista d’espera de l’escola, ja que, el nombre de places es pot veure modificat en qualsevol moment, depenent de les baixes o modificacions dels alumnes actuals.

 

Per a concertar cita prèvia o resoldre qualsevol aclariment, ens podeu contactar a: