ALUMNES ACTUALS

Escola Municipal de Música i Dansa

La confirmació de plaça i la matrícula dels alumnes actuals de l’escola pel curs 2024-2025, es durà a terme, del 8 d’abril al 2 de maig del 2024, online mitjançant el GWIDO, plataforma interna de gestió de l’escola. Enviarem una proposta acadèmica a cada alumne perquè aquesta sigui acceptada o no.

 

Seguidament, un cop tancats i acceptats els horaris, enviarem el full de la matrícula per correu electrònic perquè ens el retorneu signat digitalment pel mateix mitjà. Si us cal, podeu fer-ho presencialment a l'escola o posar-vos en contacte amb nosaltres a:

 

 

El full de matrícula s'haurà de retornar signat en un termini màxim de 10 dies, a partir de la data de la seva recepció. Si en aquest període no hem rebut la matrícula signada, es perdrà la reserva de la plaça. 

 

El cobrament de la quota anual de la matrícula es realitzarà el primer dia laborable del mes de juliol. Un cop efectuat el cobrament, l'import de la matrícula no adment devolució.