CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE L'EMPRESA MUNICIPAL SAB-URBÀ SL

Escola Municipal de Música i Dansa

Presidenta

 

Vicepresident

 

Consellers

 

Secretària consellera
  • Begoña Gil Hernández

Assisteix la gerència amb veu però sense vot.