SAB-URBÀ, S.L

Escola Municipal de Música i Dansa

L'empresa municipal SAB-URBÀ, S.L. és l'encarregada de gestionar l'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca.

 

Els seus òrgans de govern són: 

SAB-URBÀ, S.L Empresa municipal (sabarca.cat)