ETAPES EDUCATIVES

Escola Municipal de Música i Dansa

Les etapes educatives en música son:

  

EDUCACIÓ MUSICAL INFANTIL (EMI) - SENSIBILITZACIÓ

 

 • Adreçat a: alumnes d’entre 3 i 5 anys (infantil)
 • Cursos: I3, I4, I5
 • Objectiu: apropar la música als infants a partir d’activitats que els permetran desenvolupar la curiositat i la creativitat, mitjançant aspectes importants d’aquesta etapa del seu desenvolupament, com son, l’àrea vocal-auditiva, la psicomotricitat, el ritme i les cançons
 • 2 sessions grupals de 30 minuts a la setmana

 

A “Informació curs” i trobareu els horaris, les tarifes i les bonificacions i ajuts

 

 

MÚSICA I MOVIMENT (MM)

 

 • Adreçat a: alumnes d’entre 6 i 7 anys (1r i 2n de primària)
 • Cursos: MM1 i MM2
 • Objectiu: aprofundir en el treball de la melodia i el ritme, i introduir el grafisme convencional del llenguatge musical. A MM1 també es treballa l’audició lligada al coneixement dels diferents instruments musicals de l’escola (roda d’instruments), ja que, en aquest curs l’alumne en farà la tria. A MM2 comença l’estudi de l’instrument, es donen eines als alumnes per facilitar-ne la seva pràctica i aprenentatge, i s’aprofundeix en l’estudi i la comprensió del llenguatge musical
 • MM1: 2 sessions grupals de 45 minuts a la setmana
 • MM2: 2 sessions grupals de 45 minuts a la setmana + 30 minuts d’instrument

 

A “Informació curs” i trobareu els horaris, les tarifes i les bonificacions i ajuts

 

 

EDUCACIÓ MUSICAL PRIMÀRIA (EMP)

 

 • Adreçat a: alumnes d’entre 8 i 11 anys (de 3r a 6è de primària)
 • Cursos: EMP1, EMP2, EMP3 i EMP4
 • Objectiu: afavorir l’aprenentatge de forma multidisciplinar i fomentar el treball grupal. Està format per quatre assignatures. A les classes d’instrument i llenguatge musical es continua amb l’aprenentatge pràctic i teòric de la música, i en aquesta etapa educativa s’introdueixen la coral i l’ensemble (conjunt instrumental), per tal de treballar de forma específica el treball col·lectiu vocal i instrumental. Les ensembles es divideixen per famílies instrumentals (vent, corda, guitarres, base rítmica i pianos) *
 • Assignatures:

                        - Llenguatge musical: 60 minuts

                        - Instrument: 30, 45 o 60 minuts (depenent de la quantitat alumnes per classe)

                        - Coral: 45 min

                        - Ensemble (conjunt instrumental): 45 min

 

A “Informació curs” i trobareu els horaris, les tarifes i les bonificacions i ajuts

 

* Pel concert de Nadal i pel concert de final de curs, ajuntem totes les ensembles i creem una gran  orquestra, per tal que els alumnes puguin viure i experimentar l’experiència de tocar en una formació de gran conjunt

 

 

EDUCACIÓ MUSICAL SECUNDÀRIA (EMS)

 

IMPORTANT: A partir d’aquesta etapa educativa no és obligatori fer tot el pack sencer de 4 assignatures i hi han diferents opcions acadèmiques que a continuació detallem.

 

 • Adreçat a: alumnes d’entre 12 i 15 anys (secundària)
 • Cursos: EMS1, EMS2, EMS3 i EMS4
 • Objectiu: consolidar coneixements pràctics i teòrics, així com fer un treball més ample de la creativitat, formant a alumnes més autònoms que aprenguin a posar en pràctica tots els coneixements adquirits en virtut de les seves inquietuds musicals. Els conjunts instrumentals són els combos, i, a diferència de les ensembles, es barregen instruments de diferents famílies
 • Assignatures:

                        - Llenguatge musical: 45 minuts

                        - Instrument: 30, 45 o 60 minuts (depenent de la quantitat alumnes per classe)

                        - Coral: 45 minuts

                        - Combo (conjunt instrumental): 60 minuts

 

- Grans conjunts: Big Band, Conjunt de corda, Conjunt de percussió, Conjunt de guitarres, Conjunt de vent i Grup vocal "Iniciació"

   Per poder fer aquesta opció es requereix vist-i-plau del tutor d'instrument o experiència prèvia

- Instrument complementari

   Per poder fer aquesta opció es requereix fer paral·lelament un altre instrument

 

 • Opcions acadèmiques:

- Opció 1. EMS (3 assignatures o més): Instrument + conjunt i/o llenguatge i/o coral i/o grans conjunts

- Opció 2. EMS (2 assignatures): Instrument + conjunt i/o llenguatge i/o coral i/o grans conjunts

- Opció 3. EMS (assignatures sense instrument): Llenguatge i/o coral i/o conjunt i/o grans conjunts 

- Opció 4. EMS (1 assignatura): Instrument

 

A “Informació curs” i trobareu els horaris, les tarifes i les bonificacions i ajuts

 

 

EDUCACIÓ MUSICAL JOVES (EMJ)

 

 • Adreçat a: alumnes d’entre 16 i 25 anys
 • Objectiu: consolidar coneixements pràctics i teòrics, així com fer un treball més ample de la creativitat, formant a alumnes més autònoms que aprenguin a posar en pràctica tots els coneixements adquirits en virtut de les seves inquietuds musicals
 • Assignatures:

                        - Llenguatge musical: 45 minuts

                        - Instrument: 30, 45 o 60 minuts (depenent de la quantitat alumnes per classe)

                        - Coral: 45 minuts

                        - Combo (conjunt instrumental): 60 minuts

 

- Grans conjunts: Big Band, Conjunt de corda, Conjunt de percussió, Conjunt de guitarres, Conjunt de vent i Grup vocal "Iniciació o "Avançat"

    Per poder fer aquesta opció es requereix vist-i-plau del tutor d'instrument o experiència prèvia

- Instrument complementari

   Per poder fer aquesta opció es requereix fer paral·lelament un altre instrument

 

 • Opcions acadèmiques:

- Opció 1. EMJ (3 assignatures o més): Instrument + conjunt i/o llenguatge i/o coral i/o grans conjunts

- Opció 2. EMJ (2 assignatures): Instrument + conjunt o llenguatge o coral i/o grans conjunts

- Opció 3. EMJ (assignatures sense instrument): Llenguatge i/o coral i/o conjunt i/o grans conjunts

- Opció 4. EMJ (1 assignatura): Instrument

 

A “Informació curs” i trobareu els horaris, les tarifes i les bonificacions i ajuts

 

 

EDUCACIÓ MUSICAL ADULTS (EMA)

 

 • Adreçat a: alumnes a partir de 26 anys en endavant
 • Objectiudonar resposta a les inquietuds i necessitats musicals dels alumnes adults mitjançant un programa ampli i divers que els capaciti per afrontar l'aprenentatge musical amb èxit 
 • Assignatures a escollir son:

                        - Llenguatge musical: 45 minuts

                        - Instrument: 30, 45 o 60 minuts (depenent de la quantitat alumnes per classe)  

                        - Combo (conjunt instrumental): 60 minuts

                        - Coral: 90 minuts

 

- Grans conjunts: Big Band, Conjunt de corda, Conjunt de percussió, Conjunt de guitarres, Conjunt de vent i Grup vocal "Avançat" 

   Per poder fer aquesta opció es requereix vist-i-plau del tutor d'instrument o experiència prèvia

- Instrument complementari

   Per poder fer aquesta opció es requereix fer paral·lelament un altre instrument

 

 • Opcions acadèmiques:

- Opció 1. EMA (3 assignatures o més): Instrument + conjunt i/o llenguatge i/o grans conjunts

- Opció 2. EMA (2 assignatures): Instrument + conjunt i/o llenguatge i/o grans conjunts

- Opció 3. EMA (assignatures sense instrument): Llenguatge i/o conjunt i/o grans conjunts 

- Opció 4. EMA (1 assignatura): Instrument

- Opció 5. EMA (1 assignatura): Coral  

 

A “Informació curs” i trobareu els horaris, les tarifes i les bonificacions i ajuts

 

 

NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS (NEE)

 

 • Adreçat a: alumnes de 5 a 17 anys 
 • Objectiu: desenvolupar el potencial artístic, creatiu i emocional dels alumnes amb Necessitats Educatives Especials, així com, la seva capacitat d’expressar-se i d’interactuar amb els altres mitjançant la interpretació musical, el moviment i l'audició dirigida. 
 • Grups: NEE 1 i NEE 2

 

Es formaran grups petits per poder donar una atenció personalitzada dins de cada classe i poder-nos adaptar a les necessitats de cada alumne.

 

Horaris a concretar. Un cop feta la preinscripció, ens posarem en contacte amb vosaltres per a realitzar una entrevista personal i assignar-vos el vostre grup. Les classes es realitzaran d’octubre a juny.   

               

A “Informació curs” i trobareu els horaris, les tarifes i les bonificacions i ajuts

 

 

GRANS CONJUNTS

 

Per aquells alumnes que ja portin un temps tocant, i tinguin experiència, tenim una Big Band, un Conjunt de corda, un Conjunt de percussió, un Conjunt de guitarres, un Conjunt de vent i un Grup vocal