ETAPES EDUCATIVES

Escola Municipal de Música i Dansa

Les etapes educatives en música son:

 

 

SENSIBILITZACIÓ (SENSI)

 

 • Adreçat a: alumnes d’entre 3 i 5 anys (infantil)
 • Cursos: P3, P4, P5
 • Objectiu: apropar la música als infants a partir d’activitats que els permetran desenvolupar la curiositat i la creativitat, mitjançant aspectes importants d’aquesta etapa del seu desenvolupament, com son, l’àrea vocal-auditiva, la psicomotricitat, el ritme i les cançons
 • 2 sessions grupals de 30 minuts a la setmana

 

A “Informació curs” i trobareu els horaris, les tarifes i les bonificacions i ajuts

 

 

MÚSICA I MOVIMENT (MM)

 

 • Adreçat a: alumnes d’entre 6 i 7 anys (1r i 2n de primària)
 • Cursos: MM1 i MM2
 • Objectiu: aprofundir en el treball de la melodia i el ritme, i introduir el grafisme convencional del llenguatge musical. A MM1 també es treballa l’audició lligada al coneixement dels diferents instruments musicals de l’escola (roda d’instruments), ja que, en aquest curs l’alumne en farà la tria. A MM2 comença l’estudi de l’instrument, es donen eines als alumnes per facilitar-ne la seva pràctica i aprenentatge, i s’aprofundeix en l’estudi i la comprensió del llenguatge musical
 • MM1: 2 sessions grupals de 45 minuts a la setmana
 • MM2: 2 sessions grupals de 45 minuts a la setmana + 30 minuts d’instrument

 

A “Informació curs” i trobareu els horaris, les tarifes i les bonificacions i ajuts

 

 

EDUCACIÓ MUSICAL PRIMÀRIA (EMP)

 

 • Adreçat a: alumnes d’entre 8 i 11 anys (de 3r a 6è de primària)
 • Cursos: EMP1, EMP2, EMP3 i EMP4
 • Objectiu: afavorir l’aprenentatge de forma multidisciplinar i fomentar el treball grupal. Està format per quatre assignatures. A les classes d’instrument i llenguatge musical es continua amb l’aprenentatge pràctic i teòric de la música, i en aquesta etapa educativa s’introdueixen la coral i l’ensemble (conjunt instrumental), per tal de treballar de forma específica el treball col·lectiu vocal i instrumental. Les ensembles es divideixen per famílies instrumentals (vent, corda, guitarres, base rítmica i pianos) *
 • Assignatures:

                        - Llenguatge musical: 60 minuts

                        - Instrument: 30, 45 o 60 minuts (depenent de la quantitat alumnes per classe)

                        - Coral: 45 min

                        - Ensemble (conjunt instrumental): 45 min

 

A “Informació curs” i trobareu els horaris, les tarifes i les bonificacions i ajuts

 

* Pel concert de Nadal i pel concert de final de curs, ajuntem totes les ensembles i creem una gran  orquestra, per tal que els alumnes puguin viure i experimentar l’experiència de tocar en una formació de gran conjunt

 

 

EDUCACIÓ MUSICAL SECUNDÀRIA (EMS)

 

 • Adreçat a: alumnes d’entre 12 i 15 anys (secundària)
 • Cursos: EMS1, EMS2, EMS3 i EMS4
 • Objectiu: consolidar coneixements pràctics i teòrics, així com fer un treball més ample de la creativitat, formant a alumnes més autònoms que aprenguin a posar en pràctica tots els coneixements adquirits en virtut de les seves inquietuds musicals. Els conjunts instrumentals són els combos, i, a diferència de les ensembles, es barregen instruments de diferents famílies
 • Assignatures:

                        - Llenguatge musical: 45 minuts

                        - Instrument: 30, 45 o 60 minuts (depenent de la quantitat alumnes per classe)

                        - Coral: 45 minuts

                        - Combo (conjunt instrumental): 60 minuts

 

- Big Band o Orquestra de Corda (grans conjunts)

   Per poder fer aquesta opció es requereix vist-i-plau del tutor d'instrument o experiència prèvia

- Instrument complementari

   Per poder fer aquesta opció es requereix fer paral·lelament un altre instrument

 

IMPORTANT: A partir d’aquesta etapa educativa no és obligatori fer tot el pack sencer de 4 assignatures i hi han diferents opcions acadèmiques que a continuació detallem.

 

 • Opcions acadèmiques:

- Opció 1 (EMS 3 o 4 assignatures): Instrument + conjunt i/o llenguatge i/o coral 

- Opció 2 (EMS 2 assignatures): Instrument + conjunt i/o llenguatge i/o coral

- Opció 3 (EMS 1, 2 o 3 assignatures): Llenguatge i/o coral i/o conjunt

- Opció 4 (EMS 1 assignatura): Instrument

 

- Opció 5 (EMS 1 assignatura): Big Band o Orquestra de Corda

- Opció 6 (EMS 1 assignatura): Instrument complementari

 

A “Informació curs” i trobareu els horaris, les tarifes i les bonificacions i ajuts

 

 

EDUCACIÓ MUSICAL JOVES (EMJ)

 

 • Adreçat a: alumnes d’entre 16 i 25 anys
 • Objectiu: consolidar coneixements pràctics i teòrics, així com fer un treball més ample de la creativitat, formant a alumnes més autònoms que aprenguin a posar en pràctica tots els coneixements adquirits en virtut de les seves inquietuds musicals
 • Assignatures:

                        - Llenguatge musical: 45 minuts

                        - Instrument: 30, 45 o 60 minuts (depenent de la quantitat alumnes per classe)

                        - Coral: 45 minuts

                        - Combo (conjunt instrumental): 60 minuts

 

- Big Band o Orquestra de Corda (grans conjunts)

    Per poder fer aquesta opció es requereix vist-i-plau del tutor d'instrument o experiència prèvia

- Instrument complementari

   Per poder fer aquesta opció es requereix fer paral·lelament un altre instrument

 

 • Opcions acadèmiques:

- Opció 1 (EMJ 3 o 4 assignatures): Instrument + conjunt i/o llenguatge i/o coral

- Opció 2 (EMJ 2 assignatures): Instrument + conjunt o llenguatge o coral

- Opció 3 (EMJ 1, 2 o 3 assignatures): Llenguatge i/o coral i/o conjunt

- Opció 4 (EMJ 1 assignatura): Instrument

 

- Opció 5 (EMJ 1 assignatura): Big Band o Orquestra de Corda

- Opció 6 (EMJ 1 assignatura): Instrument complementari

 

A “Informació curs” i trobareu els horaris, les tarifes i les bonificacions i ajuts

 

 

EDUCACIÓ MUSICAL ADULTS (EMA)

 

 • Adreçat a: alumnes a partir de 26 anys en endavant
 • Objectiu: és un programa lliure que té com objectiu donar resposta a les inquietuds i necessitats musicals dels alumnes
 • Assignatures a escollir son:

                        - Llenguatge musical: 45 minuts

                        - Instrument: 30, 45 o 60 minuts (depenent de la quantitat alumnes per classe)  

                        - Combo (conjunt instrumental): 60 minuts

                        - Coral: 90 minuts

 

- Big Band o Orquestra de Corda (grans conjunts)

   Per poder fer aquesta opció es requereix vist-i-plau del tutor d'instrument o experiència prèvia

- Instrument complementari

   Per poder fer aquesta opció es requereix fer paral·lelament un altre instrument

 

 • Opcions acadèmiques:

- Opció 1 (EMA 3 assignatures): Instrument + conjunt + llenguatge

- Opció 2 (EMA 2 assignatures): Instrument + conjunt o llenguatge

- Opció 3 (EMA 1 o 2 assignatures): Llenguatge i/o conjunt

- Opció 4 (EMA 1 assignatura): Instrument

- Opció 5 (EMA 1 assignatura): Coral  

 

- Opció 6 (EMA 1 assignatura): Big Band o Orquestra de Corda

- Opció 7 (EMA 1 assignatura): Instrument complementari

 

A “Informació curs” i trobareu els horaris, les tarifes i les bonificacions i ajuts

 

 

GRANS CONJUNTS

 

Per aquells alumnes que ja portin un temps tocant, i tinguin experiència, tenim una Big Band i una Orquestra de corda.