PRESENTACIÓ

Escola Municipal de Música i Dansa

L'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca (EMMD SAB), creada l'any 2009, és un centre educatiu de qualitat que imparteix ensenyaments no reglats de règim especial i que vol promoure un aprenentatge actiu i creatiu de la música i la dansa, dirigit a tota la ciutadania, tant petits com grans, per donar un servei al llarg de tota la vida.

 

La funció de l‘escola no és únicament formativa, ja que al tenir una implicació directe amb la ciutat i el seu territori, també té una funció de cohesió social mitjançant l’educació artística, i al mateix temps, una funció cultural, participant en audicions, fires, concerts, mostres, cantates i tot tipus d’activitats, col·laborant amb escoles i entitats locals.

 

L’escola és un espai d’aprenentatge, reflexió, sensibilitat, diversitat, participació, experimentació, tolerància, esforç i de treball de les emocions i les intel·ligències múltiples, per gaudir de la dansa i la música en tota la seva globalitat.

 

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca és el titular de l’EMMD i la seva regidoria responsable és la de Cultura. Al mateix temps, l’escola és de gestió directa i està gestionada per l’empresa municipal SAB-URBÀ SL, que és un ens instrumental de l’ajuntament.

 

L'Escola Municipal de Música i Dansa és un centre educatiu autoritzat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Carta de benvinguda de l'Alcalde de Sant Andreu de la Barca Marc Giribet i Gavara