SOL·LICITUD DE BAIXA

Escola Municipal de Música i Dansa

La baixa s'haurà de comunicar a l'administració de l'escola mitjançant correu electrònic a emmdsab@sabarca.cat

 

Es podrà sol·licitar fins el dia 28 del mes en curs i tindrà efecte a partir del dia 1 del mes següent.

 

L’import de la matrícula no admet devolució.