SOL·LICITUD DE BAIXA

Escola Municipal de Música i Dansa

La baixa s'haurà de comunicar a l'administració de l'escola mitjançant correu electrònic a emmdsab@sabarca.cat i, posteriorment, us enviarem el document de Baixa de l'activitat que ens haureu de retornar signat perquè la baixa sigui efectiva. 

 

Es podrà sol·licitar fins el dia 28 del mes en curs i tindrà efecte a partir del dia 1 del mes següent.