CONSELL ESCOLAR

Escola Municipal de Música i Dansa

President i director  
 • Oriol Cusó Bertran

 

Regidor de Cultura
 • Juan Pablo Beas Fernández

 

Coordinadora Pedagògica
 • Pilar Rueda Rodríguez

 

Representants sector professorat:
 • Ludmila Railean
 • Ruby Niurlaz Valle Noa
 • Maria Luque Taxonera
 • David Sánchez Sanz

 

Representant sector alumnes
 • Laura Pedrosa Fernandez

 

Representant sector pares d’alumnes:
 • Raquel Bonavia Vila
 • Rosa Maria Fernandez Reigosa

 

Representant sector personal d’administració i serveis (PAS)
 • Sila Ramalho Marmelo

 

Coordinador Cultural que actua com a secretari
 • Marc Benaiges Perelló