CESSIÓ D’AULES D’ASSAIG

Escola Municipal de Música i Dansa

L’escola ofereix la possibilitat de disposar d’aules d’assaig, tant per alumes de l’escola com per personal extern a ella, per tal que es pugui gaudir de les instal·lacions municipals completament equipades a tal efecte.

 

Consultar les tarifes a l’apartat d’informació curs.