NOTÍCIES

L'actualitat de l'Escola Municipal de Música i Dansa

AMPLIACIÓ D'ESPAIS PER FER FRONT A LA COVID-19 20-21

AMPLIACIÓ D'ESPAIS PER FER FRONT A LA COVID-19 20-21

Enguany, per tal de fer front a la COVID-19 comptem amb el Teatre Núria Espert per a realitzar part de la tasca educativa, ja que així disposem d'espais més amplis i podem tenir una major distància de seguretat entre els alumnes. Al mateix temps ens permet no tenir aglomeracions de grups de pares i alumnes en els accessos, ja que es pot entrar al teatre per tres punts diferents: entrada principal (porta Jijonenca), pel carrer Anoia i per la porta gran del darrera.

 

Així doncs, la dansa la farem a la Sala García Lorca, les corals a la platea, i les classes de sensibilització, llenguatge i instrument a l’escenari i al hall del teatre.

 

Tots aquests espais seran independents i no s’interrelacionaran entre ells.

 

Tot plegat ens permetrà descongestionar l’escola d’alumnes, separar grups per espais i finalment tenir una millor seguretat i traçabilitat dels grups.

 

Aquesta ampliació d'espais del teatre, farà que reutilitzaem els espais de l’escola per tal de poder garantir les distàncies de seguretat pertinents en tot moment. Com per exemple, disposarem de l’auditori de l’escola i reubicarem aules per poder fer conjunts instrumentals i grups de llenguatge amb amplitud i seguretat.

 

Aquí teniu el dossier informatiu. DOSSIER CLASSES TEATRE