NOTÍCIES

L'actualitat de l'Escola Municipal de Música i Dansa

ACTIVEM L'ESCOLA ONLINE

ACTIVEM L'ESCOLA ONLINE

D'acord amb la RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, DOGC 8259 de 30.10.2020, i tenint en compte que, les escoles de música i de dansa autoritzades, d'acord amb el Decret 179/1993, som ensenyaments de règim especial que impartim ensenyaments no reglats. Per tot lo abans exposat, no podem dur a terme la nostra activitat lectiva de forma presencial.

 

És per aquest motiu, que, tal hi com teníem previst al Pla d'organització de l'EMMD SAB per al curs 2020-2021 en el marc de la pandèmia COVID-19, a partir del proper dilluns 2 de novembre activarem el Pla d'Escola online, per a poder seguir desenvolupant la nostra tasca educativa de manera virtual, mitjançant videotrucades, i no aturar el procés educatiu dels nostres alumnes.